• Wat doet de inspectie op cliëntniveau?

  • De persoonlijke zorgnetwerken rond cliënten zijn voor de inspectie het aangrijpingspunt voor het toezicht op zorgnetwerken. Bij de toetsing van persoonlijke zorgnetwerken gaan we in gesprek met de cliënt. En met de belangrijkste zorg- en hulpverleners in het zorgnetwerk rond een cliënt. De inspectie kijkt vanuit het perspectief van de cliënt naar het functioneren van het zorgnetwerk. We betrekken daarin ook de mantelzorg en informele zorg.

   De inspectie houdt geen toezicht op mantelzorg of informele zorg. Wel zijn zij voor ons een belangrijke gesprekspartner bij ons onderzoek naar het functioneren van persoonlijke zorgnetwerken.

  • De inspectie toetst de volgende thema’s:

   • Cliënt centraal; staat de behoefte van de cliënt centraal in het zorgnetwerk?
   • Mantelzorg; werken de zorg- en hulpverleners samen met de mantelzorg?
   • Integrale zorg; werken de zorg- en hulpverleners samen in het zorgnetwerk?
   • Veiligheid; is zorg vanuit het zorgnetwerk veilig?

   De inspectie gebruikt toetsingskaders om het functioneren van persoonlijke zorgnetwerken van thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften te toetsen.

   Klik hier om het toetsingskader ‘Toezicht op zorgnetwerken’ te bekijken op onze website

   Klik hier om het toetsingskader ‘Toezicht op de ambulante ggz’ te bekijken op onze website.

  • Uit onderzoek van de inspectie naar zorgnetwerken komen als belangrijkste risico’s naar voren:

   • onvoldoende samenwerking;
   • niet op elkaar afgestemde zorg;
   • onvoldoende overdracht van zorg.
  Toezicht clientniveau
  • Cliënt centraal
  • Mantelzorg
  • Integrale zorg
  • Veiligheid
 • Wat doet de inspectie op regionaal niveau?

  Goede samenwerking in persoonlijke zorgnetwerken vereist ook samenwerking op organisatieniveau door de betrokken zorgaanbieders. Daarom spreekt de inspectie hierover met zorgaanbieders op regionaal niveau.

  De inspectie richt zich in die gesprekken op de cliëntendoelgroep met meervoudige zorgbehoeften in plaats van op de individuele cliënt. We organiseren bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten om de resultaten van de toetsing van persoonlijke zorgnetwerken terug te koppelen aan zorgaanbieders. Dat kunnen individuele zorgverleners zijn. Maar bijvoorbeeld ook bestuurders van zorgorganisaties. Zij bieden de randvoorwaarden voor de samenwerking van zorg- en hulpverleners in persoonlijke zorgnetwerken.

  Niet alleen ‘zorg’, maar ook ‘ondersteuning’ vanuit de gemeente is een belangrijk onderdeel van het zorgnetwerk. De inspectie werkt daarom ook samen met de gemeente(n) en hun gemeentelijke toezichthouders op de Wmo.

  Toezicht regionaal niveau
  • Gemeentelijke toezichts­houder
  • Gezondheids­centrum
  • Regionale Onder­steunings­structuur
  • Zorgaanbieders
  • Burgermeester / wethouder
  • Zorgverzekeraar
  • Gemeente
 • Wat doet de inspectie op landelijk niveau?

  De inspectie vindt het belangrijk dat ook andere zorgaanbieders en gemeenten kunnen leren van de inspectieonderzoeken naar zorgnetwerken. Daarom informeren wij landelijke partijen actief. Dat doen we onder andere in gezamenlijke bijeenkomsten. Daarin delen we onze toezichtbevindingen. Daarnaast publiceren we de toezichtresultaten op onze website.

  Branche- en beroepsorganisaties kunnen deze informatie gebruiken om de randvoorwaarden voor samenwerking in zorgnetwerken te verbeteren. Bijvoorbeeld door sectoroverstijgend afspraken te maken over samenwerking. Ook heeft de inspectie een signalerende en adviserende rol richting landelijke koepels en beleidsbepalers. Bijvoorbeeld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Toezicht landelijk niveau
  • Patiënten verenigingen
  • Zorginstituut Nederland (ZIN)
  • Ministerie van VWS
  • VNG
  • Kennis­instituten
  • Branche- en beroeps­organisaties
  • Nederlandse Zorg­autoriteit (NZA)
  • Toezicht Sociaal Domein (TSD)
Op cliëntniveau houdt de inspectie zich bezig met de thema's: cliënt centraal, mantelzorg, integrale zorg en veiligheid.
Op regionaal niveau schakelt de inspectie met: gemeentelijke toezichtshouder, gezondheidscentrum, regionale ondersteuningsstructuur, zorgaanbieders, burgermeester / wethouder, zorgverzekeraar en gemeennte.
Op landelijk niveau schakelt de inspectie met: patiëntenn verenigingen, zorginstituut Nederland (ZIN), Ministerie van VWS, VNG, Kennisinstituten, Branche- en beroepsorganisaties, Nederlandse Zorgauthoriteit (NZA), Toezicht Sociaal Domein (TSD).