Toezicht op zorgnetwerken

Stimuleren van goede samenwerking

Iedere zorgaanbieder of zorgverlener die zorg biedt aan cliƫnten met meervoudige zorgbehoeften, is onderdeel van een zorgnetwerk. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders dit vanzelfsprekend vinden. De zorg moet niet alleen van goede kwaliteit zijn. De inspectie verwacht ook van zorgaanbieders dat zij goed samenwerken. En dat zij afspraken maken over de zorg voor deze cliƫnten.

We zien het als onze rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren. Ook brengen we knelpunten in kaart. Die brengen we onder de aandacht bij de betrokken zorgverleners of partijen. De inspectie is op verschillende niveaus actief op het gebied van zorgnetwerken.